شرایط خرید

توجه

لطفا در خريد خود دقت فرماييد زيرا كتاب فروخته شده پس گرفته نخواهد شد درصورتي كه كتاب تحويلي داراي ايراد چاپي ياصحافي باشد تعويض خواهدشد

انتشارات اطلاعات