حقوق

 قراردادهاى ساختمانى

قراردادهاى ساختمانى

 قراردادهاى ساختمانى نوشته جیمی هینزی ترجمه دكتر محمدتقی بانكی قطع وزیری، 651صفحه ..

300,000ریال

بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران

بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران

بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر حسين مهرپور وزيرى، 231صفحه، چاپ چهارم، 18000 ريا..

18,000ریال

تدبير قانونی در سن ازدواج

تدبير قانونی در سن ازدواج

تدبير قانونی در سن ازدواج نوشته ليلی بروجردی وزيری: 220 صفحه، چاپ اول، 15000ريال اين كتاب تحقيق..

15,000ریال

جامعه‌شناسی حقوقی

جامعه‌شناسی حقوقی

جامعه‌شناسی حقوقی نوشته دكتر حسن حبيبی رقعی، 355 صفحه، چاپ دوم ، 35000 ريال اين كتاب..

35,000ریال

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایرانتأليف دكتر قاسم شعبانىوزيرى، 268 صفحه، چاپ شصتم ، 75000..

750,000ریال

حقوق بشر در اسناد  بين‌‏المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران

حقوق بشر در اسناد  بين‌‏المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران

حقوق بشر در اسناد  بين‌‏المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران نوشته: دكتر حسین مهرپور  قطع: و..

150,000ریال

حقوق بشرو راهكارهاى اجرايى آن

حقوق بشرو راهكارهاى اجرايى آن

حقوق بشرو راهكارهاى اجرايى آن تأليف دكتر حسين مهرپور وزيرى، 224‏صفحه، چاپ دوم، 18000 ‏ريال نوشته ..

18,000ریال

حقوق بين‌‏الملل

حقوق بين‌‏الملل

حقوق بين‌‏الملل نوشته ملكُم شاد ترجمه محمد حسين وقار   وزيرى، 536 صفحه، چاپ سوم، 4..

48,000ریال

ديدگاههاى جديد  در مسائل حقوقى

ديدگاههاى جديد  در مسائل حقوقى

ديدگاههاى جديد  در مسائل حقوقىنوشته دكتر حسين مهرپوروزيرى، 288 صفحه، چاپ سوم، 20000 ريالپيروزى انق..

20,000ریال

رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (جلد اول)

رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (جلد اول)

رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (جلد اول)به كوشش: دكتر حسین مهرپور جلد اول: مجموعه مباحث اول..

23,000ریال

رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (جلد دوم)

رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (جلد دوم)

رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (جلد دوم) به كوشش: دكتر حسین مهرپور جلد اول: مجموعه مباحث ا..

20,000ریال

سوءاستفاد ه از حق

سوءاستفاد ه از حق

سوءاستفاد ه از حق نوشته دكتر حميد  بهرامى احمدى وزيرى،376‌‏صفحه، چاپ چهارم، گالينگور180000‌ ‏ريال ..

180,000ریال

عدالت و عقلانيت در فقه و حقوق

عدالت و عقلانيت در فقه و حقوق

عدالت و عقلانيت در فقه و حقوق تأليف دكتر سيدمحمد  اصغري وزيري، 360 صفحه، چاپ دوم، 26000 ريال در ..

26,000ریال

قاعده عسروحرج و حق زنان در طلاق

قاعده عسروحرج و حق زنان در طلاق

قاعده عسروحرج و حق زنان در طلاق تحليل حقوقى و فقهى ماده 1130 قانون مدنى نوشتة حاجى على موگويى وزي..

50,000ریال

مباحثى از حقوق زن

مباحثى از حقوق زن

مباحثى از حقوق زن  ازمنظر: حقوق داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی نوشته دکتر حسین مهرپور..

180,000ریال

نظام بين المللى حقوق بشر

نظام بين المللى حقوق بشر

نظام بين المللى حقوق بشر تأليف دكتر حسين مهرپور وزيرى، 596‌‏صفحه، چاپ هشتم 550000 ‌‏ريال در ا..

550,000ریال

نمایش 1 تا 16 از 17 (2 صفحه)