• هستی و زبان

هستی و زبان

نظری به جایگاه سخن در مراتب وجود

به كوشش محمدجعفر محمدزاده

قطع رقعی ، چاپ اول  ، 124 صفحه ،  قیمت 2500 تومان

این كتاب چكیده و عصاره آرا و افكار استاد دكتر ابراهیمی دینانی در كتاب «فلسفه و ساحت سخن» است و به این پرسش فلسفی پاسخ می‌گوید كه زبان در چه مرتبه‌ای از مراتب وجود آدمی تحقق می‌یابد و چه رابطه‌ای با هستی برقرار می‌كند.

مؤلف در مقدمه خود می‌نویسد: دكتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در كتاب «فلسفه و ساحت سخن» كه این نوشتار، فشرده و گزیده‌ای از آن است، در شرح آرای صدرالمتألهین و دیگر فلاسفه اسلامی و اروپایی به نظریه‌ای جدید با عنوان «زیرساخت عقلانی زبان» دست می‌یابد. خلاصه این نظریه آن است كه زبان، صرفاً شامل وضع الفاظ و قرارداد واژه‌ها نبوده، بلكه دارای نوعی زیرساخت و بنیان فكری است؛ بر پایه این زیرساخت است كه آدمی می‌تواند جمله‌هایی بدیع پدید آورد كه با آنچه در عمر خویش آموخته است، مطابقت ندارد. با همین زیرساخت است كه كودك در مدتی كوتاه، دستگاه پیچیده زبان مادری خود را می‌آموزد و بدان سخن می‌گوید.

كتاب «فلسفه و ساحت سخن» علاوه بر آنكه نظر و بلكه نظریه‌ای جدید در حوزه فلسفه زبان مطرح كرده است؛ در شناخت زبان به عنوان مرتبه‌ای از مراتب هستی انسان راهگشا و دانش‌افزاست. از آنجایی كه بخش عمده‌ای از كتاب مذكور به شرح و نقد نظریات فیلسوفان، متكلمان و اصولیین اختصاص داشته و با رویكرد اصطیادی به آرای اندیشمندان گوناگون همراه است؛ با گزینش و فشرده‌سازی اهم مطالب آن در نوشتار حاضر سعی شده است تا محورهای مرتبط با نظریه اختصاصی دكتر دینانی استخراج و تقدیم علاقه‌مندان شود. همچنین با انتخاب عنوانی جداگانه برای هر یك از محورهای مزبور تلاش شده است تا نظرات استاد با فصل‌بندی، عنوان‌بندی و تبویب متنوع، به شیوه و روشمند و برخی توضیحات سودمند در پاورقی عرضه گردد، به طوری كه مراجعات بعدی مخاطبان ارجمند به هر یك از محورهای بحث، آسان شود و امكان تمركز محققان بر هر یك از اجزای این نظریه بیش از پیش فراهم گردد.

 

104317


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

هستی و زبان

  • کد محصول: 104317
  • موجودی: در انبار
  • 25,000ریال