• مرواریدهای پارسی در صدف های انگلیسی

مرواریدهای پارسی در صدف های انگلیسی 

قیمت : 40000 تومان 

گردآورنده دكتر مصطفی حسینی

قطع رقعی ، 200 صفحه، چاپ اول

مرواریدهای پارسی در صدف‌های انگلیسی شامل هجده جستار كوتاه و بلند به قلم پژوهشگران برجسته معاصر درباره ادبیات كهن پارسی در انگلستان است كه بیشتر آنها برگرفته از دانشنامه‌ها و فرهنگ‌های معتبر است. نخی نامرئی این جستارها را به هم پیوند می‌زند و آن تأثیر و پذیرش و ترجمه ادبیات فارسی در انگلستان است.

كتاب حاضر متشكّل از سه بخش اصلی است: بخش اول كه شامل دو جستار است، به موضوع تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی می‌پردازد. بخش دوم كه بدنه اصلی كتاب است، مشتمل بر دوازده جستار كوتاه و بلند است كه به بررسی سیر ترجمه آثار بزرگترین شاعران ایران در انگلستان می‌پردازد و شامل مطالبی درباره ترجمه شاهنامه، رباعیات خیام، آثار عطار و مولوی و سعدی و حافظ به انگلیسی می‌شود. بخش سوم كه از سه جستار تشكیل شده، درباره معرفی و بررسی ترجمه‌های انگلیسی هزارو‌یك شب، از اوایلِ قرن هجدهم تا اواخر قرن بیستم است.

108661


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

مرواریدهای پارسی در صدف های انگلیسی

  • 400,000ریال