• تفاوت ها و همانندی های اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه

تفاوت ها و همانندی های اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه

نوشته دكتر ابوذر ابراهیمی تركمان

قطع رقعی، چاپ اول ، 240 صفحه ، 10 هزار تومان

بررسی تفاوت‌ها و همانندی‌های فدراسیون روسیه با اتحاد جماهیر شوروی از آن جهت ضرورت دارد كه خواننده را از تصور این همانی خارج ساخته و به یك دید واقع‌گرایانه نزدیك می‌كند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 موجب شد تا الزامات حكومت كمونیستی كه نفوذ خود را به تمام ساختارهای حاكمیتی گسترش داده بود، به یكباره متزلزل شود. گستره این الزامات آنچنان وسیع بوده كه هنوز بخشی از آنها در ساختار حاكمیتی فدراسیون روسیه نیز دیده می‌شود. بنابراین بررسی تطبیقی همانندی‌ها و تفاوت‌های شوروی با روسیه می‌تواند دامنه دید وسیعی را در برابر خواننده این كتاب قرار دهد تا روسیه كنونی را همان‌گونه كه هست، بشناسد.

نوشتار حاضر در جستجوی طرح و تبیین نسبت‌های مفروض بین شوروی و روسیه و نتیجه‌گیری براساس شواهد عینی، واقعیات تاریخی، الزامات ژئوپلتیكی و تحولات جهانی است. براین اساس، ابتدا تفاوت‌های ساختاری اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه، به تفصیل و با ارائه شواهد و مدارك و پس از آن تشابهات ساختاری موردبررسی قرار خواهند گرفت.

در ادامه با فرض امكان تفاوت‌ها و همانندی‌ها بین این دو كشور، با ابتناء به موارد و مسائل مطرح شده در دو گفتار پیشین، نسبت بین این دو ترسیم خواهد شد.

 

106938


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

تفاوت ها و همانندی های اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه

  • کد محصول: 106938
  • موجودی: در انبار
  • 100,000ریال