جامعه شناسی

اخلاق کاربردی در زندگی محیط زیست واشتغال

اخلاق کاربردی در زندگی محیط زیست واشتغال

اخلاق کاربردی در زندگی محیط زیست واشتغال  تألیف دكتر قاسم صافی قطع رقعی، 136 صفحه، چاپ دوم، ق..

80,000ریال

با هم انديشيدن، رازگفتگو

با هم انديشيدن، رازگفتگو

با هم انديشيدن، رازگفتگو نوشته مارتینا ویوهانس عارتكه مایر – ل.فریمن دوریتی ترجمه فاطمه صدر عاملی..

1,950,000ریال

جامعه همه جائی(وسایل ازتباط جمعی)

جامعه همه جائی(وسایل ازتباط جمعی)

جامعه همه جائی(وسایل ازتباط جمعی) ترجمه دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر محسنی   ..

2,100,000ریال

جامعه‌شناسي بررسی تعامل انسانها

جامعه‌شناسي بررسی تعامل انسانها

 جامعه‌شناسي بررسی تعامل انسانها نوشته ديويد درسلر ـ ويليام ام.ويليس ترجمه مهرداد هوشمند ـ غل..

270,000ریال

جامعه‌‏شناسى توسعه و توسعه‌‏ نيافتگى روستايى ايران

جامعه‌‏شناسى توسعه و توسعه‌‏ نيافتگى روستايى ايران

جامعه‌‏شناسى توسعه و توسعه‌‏ نيافتگى روستايى ايران نوشته دكتر مصطفى ازكيا وزيرى، 324‏صفحه، چاپ یاز..

200,000ریال

در آمدی بر توسعه و سیاست کشاورزی

در آمدی بر توسعه و سیاست کشاورزی

در آمدی بر توسعه و سیاست کشاورزی نوشته دكتر مصطفی شریف قطع وزیری، 192 صفحه ، چاپ اول به نظر می‌..

240,000ریال

در فضیلت نقد(جلد اول)

در فضیلت نقد(جلد اول)

در فضیلت نقد(جلد اول)  گزیده یادداشت‌های سردبیر روزنامه اطلاعات نوشته: علیرضا خانی قطع وزیری..

250,000ریال

در فضیلت نقد(جلد دوم)

در فضیلت نقد(جلد دوم)

در فضیلت نقد(جلد دوم)  گزیده یادداشت‌های سردبیر روزنامه اطلاعات نوشته: علیرضا خانی قطع وزیری..

200,000ریال

روزگاری در شورآباد

روزگاری در شورآباد

روزگاری در شورآبادنوشته :دکتر حسین شهیدزادهقیمت:90000تومانچاپ اول110238..

900,000ریال

زشت و زیبای پدیده ویکی لیکس:خبردرعصرشبکه ای

زشت و زیبای پدیده ویکی لیکس:خبردرعصرشبکه ای

زشت و زیبای پدیده ویکی لیکس:خبردرعصرشبکه ای نوشته چارلی بكت ـ   جیمزبال  &n..

100,000ریال

زمینه ارتباطات جمعی

زمینه ارتباطات جمعی

زمینه ارتباطات جمعی تألیف: دكتر علی محمدی قطع رقعی، چاپ اول، 256صفحه،12000تومان یكی از مباح..

120,000ریال

طلوع ماهواره و افول فرهنگ

طلوع ماهواره و افول فرهنگ

طلوع ماهواره و افول فرهنگ نوشته دكتر صادق طباطبایى رقعى، 296‏صفحه، چاپ هفتم، 120000 ‌‏ريال این ..

120,000ریال

فرهنگها و تمدنها

فرهنگها و تمدنها

فرهنگها و تمدنهابرخورد يا گفتگومولف: محمد صادقیرقعي، چاپ دوم، 100 صفحه ،5000 توماندر اين كتاب كه ..

50,000ریال

فریادهای بدون پژواک

فریادهای بدون پژواک

فریادهای بدون پژواکقیمت:750000  توماننوشته:دکتر حسن سبحانی111663..

7,500,000ریال

مبارزه با اعتیاد

مبارزه با اعتیاد

مبارزه با اعتیاد نوشته دكتر هـ.ی. لوگو          ..

130,000ریال

مجموعه مقالات روزنامه نگاری، ارتباطات و جامعه

مجموعه مقالات روزنامه نگاری، ارتباطات و جامعه

مجموعه مقالات روزنامه نگاری، ارتباطات و جامعه  نوشته: محمدمهدی فرقانی عضو هیأت علمی دانشگاه ..

200,000ریال

نمایش 1 تا 16 از 20 (2 صفحه)