• حواس شش گانه در گیاهان

حواس شش گانه در گیاهان

(راهنمای علمی رابطه گیاه و محیط)

نوشته دانیل چاموویتس              ترجمة دكتر محمد رحیمی

رقعی، 160 صفحه، چاپ اول، 8000 تومان

گیاهان موجوداتی هستند كه امنیت غذیی و حیات انسان و بسیاری از جانوران دیگر وابسته به آنهاست. ثابت بودن محل استقرار گیاهان در خاك، زندگی را برای آنها دشوار نموده است. درعین حال وجود توانمندیها و هوشمندیهای شگفتانگیز آفرینش، امكان رشد و نمو، تولید بذر و میوه را در آنها فراهم نموده است.

در كتاب حاضر گوشهای از توانایی گیاهان در برقراری ارتباط با محیط پیرامون خود كه تاكنون دانشمندان پی بردهاند، در قالب شش حس بینایی، بویایی، لامسه، شنوایی، حافظه و ادراك فضایی بیان شده است.

 نویسنده در این كتاب سعی میكند بدون اسرارآمیز جلوه دادن قانونمندیهای حاكم در داخل اندامهای گیاهی، حقایق علمی موجود را به همراه مستندات و نیز نتایج آزمایشهای انجام شده بیان نماید. شناخت این قانونمندیها تاكنون باعث بسیاری از پیشرفتها در كشاورزی و امنیت غذایی بوده و خواهد بود. مطالب این كتاب علاوه بر اینكه میتواند پاسخگوی علاقهمندان به رازهای گیاهان باشد، برای گیاهشناسان و كشاورزی علمی نیز بسیار مفید است

 

 

 

106863


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

حواس شش گانه در گیاهان

  • کد محصول: 106863
  • موجودی: در انبار
  • 80,000ریال