• فلسفه حقوق

فلسفه حقوق

آندره مارمو

ترجمه : محمد حسین وقار

نوشته آندره مارمور             ترجمه محمدحسين وقار

قطع رقعی، 236 صفحه، چاپ اول

موضوع مورد توجه فیلسوفان حقوق اين است که محتوای قانون در عین حال توصیفی و تجویزی است و بر پایه این دوگانگی محتواست که فلسفه حقوق شکل می‌گیرد. قانون تجویزی است و مدعی تأثیرگذاری بر رفتار مردم و اصلاح آن و بدین‌لحاظ نوعاً فعل اراده است. در صورت تلفیق این دو گونه نگرش، به موضوعی می‌رسیم که اساساً فیلسوفان حقوق را به خود مشغول ساخته که مبنای «قانون» چیست؟ و ماهیت این «باید» که قانون قصد دارد بر اتباع خود تحمیل نماید، کدام است؟ چگونه می‌توان تکلیف «قانونی» را از تکلیف «اخلاقی» متمایز ساخت؟

اين كتاب در شش فصل تهيه و تدوين شده است: فصل اول به بحث پيرامون تلاش تأثيرگذار هانس كلسن براي ارائه يك نظريه حقوقي « ناب» و دلايل ناكامي آن می پردازد. در فصل دوم، بخشی از نقش اصلي هارت در فلسفه حقوق ارائه مي‌شود. تحليل ماهيت اساساً اقتدارآميز قانون و تلاش برای  آشتی آن با برداشت هارت از قانون كه آن را مبتني بر قواعد اجتماعی می داند، موضوع فصل سوم را تشكيل مي‌دهد. فصل چهارم به بررسي روايت‌هاي معاصر ديدگاه «ناتفكيكي اساسي» درباره ماهيت حقوق، و فصل بعدي به مطالعه گونه «روش‌شناختيِ» ديدگاه ناتفكيكي اختصاص دارد و فصل آخر بر نقش زبان و تفسير در فهم محتوای قانون متمركز می شود.


110155

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

فلسفه حقوق

  • 900,000ریال