• نسی ء و کبیسه(جلد یک)

نسی ء و کبیسه:پژوهشی در بازشناسی نسی ء و ماههای حرام در گاه شماری ها و تفاسیر(زیرنظرسید حسن خمینی به کوشش رشید داودی)

نوشته : سید حسن خمینی

چاپ اول

جلدیک  قیمت :220000 تومان

110249

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

نسی ء و کبیسه(جلد یک)

  • 2,200,000ریال