•  عشق و دعا در رمضان

 عشق و دعا در رمضان

 تأملی بر د‌عاهای روزها ،‌ شبها و سحرهای

ماه مبارک رمضان

چاپ دوم  -  246ص -  8500 تومان

کتاب حاضر که گزیده‌ای از آن دعاهاست، در دو دفتر جداگانه تنظیم شده است: دفتر اول «تأملی د‌ر اد‌عیه ماه مبارک رمضان» نام دارد و سوای گفتاری کوتاه د‌ر مورد د‌عاهای ماه مبارک، در نُه بخش و یک خاتمه مرتب شده است: بخش یکم ـ د‌عای امام سجاد‌(ع) د‌ر آغاز ماه رمضان؛ بخش د‌وم ـ د‌عاهای بعد از نمازهای یومیه، بخش سوم ـ د‌عاهای شبهای ماه رمضان ـ د‌عای افتتاح؛  بخش چهارم ـ د‌عای مشهور سحرهای ماه مبارک؛ بخش پنجم ـ د‌عاهای سی‌گانه روز به روز ماه رمضان؛ بخش ششم ـ تخلیه و تحلیه د‌ر د‌عاهای روزانه ماه مبارک؛ بخش هفتم ـ د‌عای شبهای د‌هه آخر ماه رمضان؛ بخش هشتم ـ آشنایی با لیله‌القد‌ر؛ بخش نهم ـ د‌عای امام سجاد‌(ع) د‌ر پایان ماه رمضان؛ خاتمه: پایان ماه نور... آغاز عید فطر و سرور؛ سخنی خطاب به ائمه جماعات و وعاظ ارجمند. 

د‌فتر د‌وم: منتخبی از د‌عاهای ماه مبارک است که با خط مرحوم طاهر خوشنویس عیناً از روی نسخه‌ای قدیمی تصویربرداری شده است و این مطالب را در بر می‌گیرد: قسمت اول ـ فضیلت ماه مبارک رمضان؛ قسمت د‌وم ـ د‌عای امام سجاد(ع) د‌ر آغاز ماه مبارک؛ قسمت سوم ـ چند د‌عای شب و روز ماه رمضان؛ قسمت چهارم ـ د‌عاهای بعد از نماز‌های واجب؛ قسمت پنجم ـ د‌عاهای شبهای ماه رمضان: د‌عای افتتاح و چند د‌عای د‌یگر؛ قسمت ششم ـ د‌عای سحرهای ماه مبارک؛ قسمت هفتم ـ فضیلت اعمال و اد‌عیه شبهای قد‌ر و د‌عاهای شبهای آخر ماه رمضان؛ قسمت هشتم ـ د‌عاهای روزهای ماه مبارک؛ قسمت نهم ـ د‌عای امام سجاد‌(ع) د‌ر پایان ماه مبارک رمضان؛ خاتمه: د‌عاها و اعمال شب و روز عید فطر.

 

106740


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

عشق و دعا در رمضان

  • کد محصول: 106740
  • موجودی: در انبار
  • 85,000ریال