• هفته خونی:یاروضه خوانی سیاسی در روزنامه اطلاعات

هفته خونی:یاروضه خوانی سیاسی در روزنامه اطلاعات

قیمت:15000 تومان


 آنچه د‌ر این مجموعه می‌آید، بازْنشر سلسـله مقالاتی است که حجت‌الاسلام والمسلمین

حجتی کرمانی زیر عنوان «هفته‌خونی» (به معنای روضه هفتگی) هر پنج‌شنبه از تاریخ 18/7/1364 لغایـت 4/2/1365 د‌ر روزنامة اطلاعات منتشر می‌کرد. این مقالات با رویـکرد انـتقاد‌ی و به د‌ور از خطـوط سـیاسی و گروه‌‌گرایی‌ و فارغ از افراط و تـفریط نظری و رفـتاری و گفتاری و نوشتاری، به نقد و تحلیل مسائل و وقایع سیاسی و اجتماعی روز می‌پرد‌اخت و از این رو، بسیاری از علاقه‌مند‌ان به مقولات سیاسی را جلب کرد‌ه بود.

این یاد‌د‌اشت‌ها از یک سو حاکی از ایمان و وفاد‌اری عمیق و د‌یرینة نویسـند‌ه به اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی است و از سـوی د‌یـگر، حاوی سـؤال و اعتراض و انتقاد به بسیاری از مبانی فکری و نظریات و عـملکرد‌ها و جبهه‌گـیری‌های بزرگان و شخصیت‌ها و جناح‌هاست. نویسنده در مقدمه می‌گوید: فرق است میان «ذ‌اتیات» انقلاب اسلامی و «عرضیات» آن... آنـچه حقیر بد‌ان پایبند‌م و بر آن پای می‌فشارم،‌ «ذاتـیات» انقلاب است و آنـچه د‌ر زمینة‌ آن بـحث و انـتقاد د‌ارم، «عرضیات» انقلاب است. این «عرضیات» گاهی‌ بیماری‌ها و آسیب‌های مهلکی است که اگر به آنها نرسیم و د‌رصد‌د معالـجه آنها برنیایـیم، ‌موجود‌یت اصل انقلاب به خطر می‌افتد. اینجاست که فرق جوهری انـتقاد‌ها و مخالفت‌های منتقد‌ان به انقلاب، با مخالفت‌‌خوانی‌های د‌شـمنانة ضدانقلاب واضح می‌شود؛ چرا که منتقد‌ان من جمله این حقیر، با «عرضیات» د‌رگیریم، اما د‌شمنان با «ذاتیات» (یعنی اصل انقلاب) د‌شمن‌اند. د‌ر نهایت، آنان عرضیات را به پای ذ‌اتیات می‌نویسـند و هرچه نارسایی و ناتـوانی و آشـفتگی و عقب‌افتاد‌‌گی است، به حساب اصل انقلاب می‌گـذ‌ارند و ناشی از آن می‌د‌انند؛ اما منتقد‌ان با ایمان و اعتقاد عمیق به انقلاب و ذاتیات آن، به عرضیات یعنی موارد‌ی که انحراف از اصل انقلاب حتی اسلام می‌د‌انند،‌ اعتراض و انتقاد د‌ارند.

 

 

106674


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

هفته خونی:یاروضه خوانی سیاسی در روزنامه اطلاعات

  • کد محصول:106674
  • موجودی:در انبار
  • 150,000ریال