• تاریخ جهانی نفت(جلد دوم)

تاریخ جهانی نفت(جلد دوم)  

مولف:دانیل یرگین                        قیمت : 300000 ریال

lمترجم:غلامحسین صالحیار

کتاب حاضردردوجلدترجمه وانتشاریافته برای نخستین باردرسال 1992 باعنوان THE PRIZE توسط انتشارات معروف ((سیمون شوستر))نیویورک انتشاریافته ودرهمان سال موق به دریافت جایزه پولیتزرگردیدوازآن تاریخ تاکنون درصدرجدول 10کتاب پرفروش روزدرآمریکا،اروپا،ژاپن وکاناداقرارگرفته است این مجموعه بازگوکننده داستان نفت یادرواقع تاریخ یک قرن ونیم اخیرجهان است که به نحوی بامسئله نفت وانرژی درگیر بوده است.


105950


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

تاریخ جهانی نفت(جلد دوم)

  • کد محصول:105950
  • موجودی:در انبار
  • 300,000ریال