• جنگ ریگان:داستان چهل سال مبارزه وپیروزی نهایی وی بر کمونیسم

جنگ ریگان:داستان چهل سال مبارزه وپیروزی نهایی وی بر کمونیسم

موضوع این کتاب پیش ازآنکه شرح زندگی یکی از روءسای جمهوری آمریکا باشد،ازیک سوبررسی زمینه ای است که به پایان جنگ سردوفروپاشی اتحادجماهیرشوروی منجرشدوازسویی دیگربررسی مقطعی حساس  ازتاریخ روابط بین الملل است که بابررسی مکاتبات خصوصی ریگان طی 40سال ازخلال اسناد محرمانه شش کشورمختلف به دست آمده است.خواندن این کتاب بدون درنظرگرفتن قهرمان سازی های دروغین، تصویری هرچندناقص ازمقطعی تاریخی به دست می دهد.

105659


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

جنگ ریگان:داستان چهل سال مبارزه وپیروزی نهایی وی بر کمونیسم

  • کد محصول: 105659
  • موجودی: در انبار
  • 120,000ریال