• عقل و عرفان

عقل و عرفان

و سیری در زندگی حضرت شیخ محمد بهاری و شیخ باقر بهاری و ...

نوشته دكتر سیدمحمد اصغری

قطع وزیری ، 484 صفحه  چاپ سوم 17000 تومان

كتاب « عقل و عرفان» از دو بخش عمده و چند فصل شكل گرفته است. در بخش نخست «عرفان» یك جریان روحی و فطری شگفت و یك احساس درونی بشری در جهان طبیعی تعریف می‌شود. دغدغه ژرف و عمیقی كه «كمال» نوعی انسان را بازمی‌گوید و گرایش به «محسوس» او را سیراب و راضی نمی‌كند. 
در فصول بعدی این بخش از: «عقل و عشق»، «عرفان و فلسفه»، «طریقت و شریعت» و «عرفان و اجتماع» سخن می‌رود و نویسنده با ارائه شواهدی در تكاپوی این حقیقت است كه «عقل و عشق» در عرفان اصیل، نه دو عنصر رویاروی، كه دو نیروی مكمل یكدیگرند.

در بخش دوم كه با عنوان «بهار در بهار» فصولی را سامان می‌دهد، زندگی عارف نامی حضرت شیخ محمد بهاری و فقیه وارسته آقاشیخ محمدباقر بهاری و سایر عرفای فقیه یا فقیهان عارف مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقش و رسالت ویژه آنها عرضه می‌گردد، و نهایتاً در پیوست كتاب، شهر «بهار» مضجع «عارف بهاری» معرفی می‌شود؛ سرزمینی كه علامه نائینی در توصیف آن گفت: «شهر آنجاست كه شیخ محمد بهاری در آن آرمیده است ! »


106730


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

عقل و عرفان

  • کد محصول: 106730
  • موجودی: در انبار
  • 170,000ریال