• زندگی و بس‌ جلد دوم

زندگی و بس‌ جلد دوم

مولف: كريم  فيضی

وزيری، جلد دوم چاپ اول‌700صفحه، 80000ريال‌

بندگی اش زندگی آمد تمام             زندگی اين باشدوبس والسلام‌

سخن گفتن درباب زندگی نمی تواند به راحتی صورت گيرد وبه آن پرداخت ليكن نبايد از كنار چنين مطلبی گذر كرد بر مبنای چنين اصلی است كه در اين باب نياز به گفتگو و  مباحثه می باشد حال كه می خواهيم به اين مطلب بپردازيم بايد از خود بپرسيم زندگی چيست؟ و به چه بهائی بايد به آن نظر داشت به هرروی پرسش زندگی يا پرسش از زندگی به  هر شكل وحالت وگونه ای كه باشد و امكان طرح بيابد لزوماً می بايستی به آن بپردازيم. بر اين اساس پرسش زندگی نمودی است از جريان زندگی وانتقال نمود يافته زندگی از ساحتی به ساحتی ديگر با حضور معنادار ونقش سازانه ادراك آدمی وسپس همراهی انسان... خلاصه كلام آنكه زندگی با گونه ها وتجلی های خود چونان سرسويدا دركسوت ها وچهره های گوناگون برای ذهن ها وروح ها وفهم ها وادراك ها قابليت طرح وبسط دارد و... اين كتاب در بر گيرنده نقطه نظرات انديشمندان وجامعه شناسانی است كه درباره ماهيت زندگي حرف وحديثی داشته اند كه در زمان طرح آن باعث بحثها وتحليلهايی شده است كه مولف اين اثر برآن شده تا با تدوين آن در يك مجموعه مخاطبين خويش را كه پرسشی در مورد زندگي وفرازونشيبهای آن دارند پاسخگو باشد وبا آنها از ديدگاههای مختلف چه عرفانی، فلسفی، قالبهای شعری وادبی واجتماعی، سياسی- فرهنگی و... سخن بگويد

103702


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

زندگی و بس‌ جلد دوم

  • کد محصول: 103702
  • موجودی: در انبار
  • 80,000ریال