• تاریخ اروپا
تاريخ اروپا

نوشته عباسقلی غفاری‌فرد

قطع وزیری ، 792 صفحه، چاپ هفتم

این كتاب تاریخ قاره اروپا را از آغاز تا پایان قرن گذشته به اجمال توضیح می‌دهد و شامل شش فصل است. فصل اول «از عصر باستان تا آغاز قرون وسطی»، تاریخ یونان و روم باستان را از دید تاریخ روایی و سیاسی، هنری و فرهنگی بررسی می‌كند و نیز تاریخ یونان از آغاز تا تسلط رومی‌ها بر آن كشور و تاریخ روم تا تقسیم آن به غربی و شرقی و تهاجم بربرها در این فصل بررسی شده است. فصل دوم «از آغاز تا قرون وسطی تا رنسانس»، تاریخ بیزانس و كشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و تاریخ كلیسا و جنگ‌های صلیبی را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل سوم از « رنسانس تا انقلاب كبیر فرانسه» از پیشگامان رنسانس، اكتشافات جغرافیایی، اصلاحات مذهبی و عصر روشنگری سخن می‌گوید.

 فصل چهارم « از انقلاب كبیر فرانسه تا پایان قرن نوزدهم»، انقلاب فرانسه و اوضاع كشورهای اروپای شرقی و غربی و حوادث پس از انقلاب صنعتی را تا پایان قرن نوزدهم شرح می‌دهد. فصل پنجم

«‌اروپا در نیمه نخست قرن بیستم»، حوادث و اوضاع كشورهای اروپایی را از ابتدای قرن بیستم تا پایان جنگ جهانی دوم توضیح می‌دهد. فصل ششم « اروپا در نیمه دوم قرن بیستم» اوضاع كلی كشورهای اروپایی را در دو بخش مسائل عمومی و مسائل خصوصی بیان می‌كند. از جمله سازمان ملل، اوضاع پس از جنگ جهانی دوم، جهانی‌سازی، جنگ سرد و ...

 
 
 
110223


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

تاریخ اروپا

  • کد محصول: 110223
  • موجودی: در انبار
  • 2,500,000ریال