• دنیای دینانی

دنیای دینانی

قیمت 60000 تومان

در شناخت اندیشه و آثار دكتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

نوشته محمد جعفر محمدزاده

چاپ اول: 1401 ، 124 صفحه

این كتاب برآن است تا با تكیه بر گفتار و نوشتار، در محصول عمده زبان، اندكی از دنیای فیلسوف معاصر، دكتر غلامحسین ابراهیمی دینانی را بشناساند و این بهترین راه شناخت است، در غیر این صورت شناساننده به اعتبار حكم عقلی نیازمند شرایطی است كه فراهم نیست تا با آن بتواند به شناساندن این فیلسوف گرانمایه بپردازد.

اثر حاضر در دو فصل تدوین یافته است: فصل نخست حاوی شش مقاله است كه در معرفی برخی آثار و به‌ویژه روش اندیشه گستر گفتگوهای استاد و به‌طور كلی در ساحت سخن است كه بیشتر در مطبوعات منتشر شده است.

«پرسش‌های دقیق و پاسخ‌های عمیق»، «خواجه نصیرالدین فیلسوف گفتگو»، « اندیشه و خرد در مكیال گفتگو»، «عالم هستی كلام خداست»، «نگاه جدید به زندگی در اندیشه خیام » و « ابن‌سینا فیلسوف ناشناخته» عناوین مقالات این فصل را تشكیل می‌دهند.

فصل دوم كتاب درباره «كتاب‌شناسی توصیفی» دكتر دینانی است كه در آن بیست و هفت اثر منتشر شده استاد، كوتاه و روشمند معرفی شده‌اند

111554


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

دنیای دینانی

  • 600,000ریال