• حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

تأليف دكتر قاسم شعبانى

وزيرى، 268 صفحه، چاپ شصت و سوم، 2400000ريال

بخشى از نوشته حاضر شامل مباحثى از حقوق اساسى عمومى و يا كليات حقوق اساسى و شرح و توضيح حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران مي‌‏باشد  كه ضمناً دانشجويان را با مفاهيم و تعاريف حقوقى و برخى از قوانين اساسى دنيا آشنا می ‌‏سازد .مؤلف در بخش دوم به شرح و تفسير كليه اصول قانون اساسى می ‌‏پردازد  و با بيانى ساده اصول آن را تشريح می‌‏نمايد .

111681

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

  • 2,400,000ریال