• عرفان شيعى به روايت سيد حيدر آملى

عرفان شيعى به روايت سيد حيدر آملى

به كوشش محمد كريمى زنجانى اصل

رقعى، 200 صفحه، چاپ سوم،60000ريال

سیدحیدر آملی از سرسلسله‌داران حكیمانی است كه اندیشه آنها در ورطه‌ای میان شهود عرفانی و تعقل فلسفی در حركت است. او در آثار خود با وصل كردن صحیفه پر نقش اندیشه‌اش به چشمه فیاض و منبع لایزال تعالیم شیعی، می‌كوشد به این عالم صورت و پیكری بخشد كه قابل فهمش كند. پس در ادامه سنت حكیمان ایرانی، قیامت را حادثه‌ای می‌داند كه در روح واقع می‌شود و عالم مثال را هم به عنوان جایگاه «اجسام لطیفه» در میان دو عالم محسوس و معقول در نظر می‌گیرد؛ و بی‌سبب نیست كه آثارش را برآمده از روح آیینه‌گونی می‌توان یافت كه انعكاس دهنده سلسله مراتب هستی است؛ روحی كه از ادراكات حسی درگذشته و پس از ترقی به مراتب خیال و فهم و تعقل، با عروج به عالم ملكوت و بهره‌گیری از عالم جبروت، در بلندای مرتبه‌اش منزل گزیده است؛ بلندایی كه تمامی عامل تجلی از آن هبوط كرده است.

105728


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

عرفان شيعى به روايت سيد حيدر آملى

  • کد محصول: 105728
  • موجودی: در انبار
  • 60,000ریال